Tek bir sonuç gösteriliyor

Show sidebar

Fethu Ebvâbi’d-Dîn (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

70,00  40,00 
Molla Ali el-Kârî (ö.1014/1605) rahimehullâh tarafından kaleme alınan ve Ebu’n-Necîb es-Sühreverdî’nin (ö.563/1168) Âdâbü’l-Mürîdîn adlı kitabına bir şerh mahiyetinde olan eser,