[rev_slider slidertitle=”Yayinevi” alias=”slider-2″]
Son Çıkan Ürünler
Çok Satan Ürünler
Kampanyalı Ürünler
Sizin İçin Seçtiklerimiz
İndirimli Ürünler

Şerhu’l-Akâidi’l-Adudiyye (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

40,00  25,00 
Şerhu’l-Akâidi’l-Adudiyye (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

0,00 
Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye –  شرح العقائد النسفية

Safvetü’t-Tefâsîr 3 Cilt

250,00  135,00 
Safvetü’t-Tefâsîr (3 Cilt) – صفوة التفاسير Muhammed Ali Sâbûnî hocaefendinin Taberî, Kurtubî, Âlûsî ve İbn Kesîr gibi muteber tefsirlerden yararlanarak rivâyet ve

Büyük İslâm İlmihali

64,00  35,00 
Büyük İslâm İlmihali Değerli İslâm alimi Ömer Nasuhi Bilmen tarafından kaleme alınan Büyük İslâm İlmihali, akâid, ibadetler (tahâret ve sular,

Mektubat Tercümesi 1.Cilt (Kırık Manalı – İzahlı)

64,00  35,00 
Mektubat Tercümesi İmam-ı Rabbânî (kuddise sirruhû) hazretlerinin kadîm eseri “Mektûbât”ın, Farsça asıl nüshasıyla kontrol edilerek, terimlerinin açıklandığı ve Mahmud Efendi (kuddise

Min Künûzi’s-Sünne

45,00  25,00 
MİN KÜNÛZİ’S-SÜNNE – من كنوز السنة Muhammed Ali Sâbûnî Hocaefendi tarafından kaleme alınan ve seçilmiş hadis-i şerifleri lügat, nahiv, belâğat,

Nahiv Kitabı (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

45,00  25,00 
NAHİV KİTABI – مجموعة النحو Osmanlı medreselerinin ve klasik müfredatın vazgeçilmez eserlerinden Avâmil, İzhâr ve Kâfiye kitaplarını cem eden kadîm “Nahiv

Risâle fî Mebâdi’i İlmi’l-Kelâm (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

17,00  10,00 
 RİSÂLE FÎ MEBÂDİ’İ İLMİ’L-KELÂM  رسالة في مبادئ علم الكلام Abdullah Hiçdönmez Hocaefendi tarafından Arapça olarak kaleme alınan ve kelâm ilminin ilkelerinden

Halebî Sağîr Tercümesi

64,00  35,00 
       HALEBÎ SAĞÎR – حلبي صغير      Osmanlı fukahâsından İbrahim el-Halebî’nin (rahimehullâh), Gunyetü’l-Mütemellî isimli kitabının muhtasarı mahiyetinde olan eser, İsmailağa

Ömer Nesefî Akaidi Tercümesi (Kırık Manalı – İzahlı)

26,00  15,00 
İmam Nesefî (rahimehullâh) hicrî 6. yy. da yetişen en önemli âlimlerdendir. Çeşitli alanlarda kıymetli eserler kaleme almış ve İslâm dünyasına

Şerhu’l-Emâlî Tercümesi (Kırık Manalı – İzahlı)

26,00  15,00 
Resûlüllâh Efendimiz (sallallâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “Ferâizi öğrenin ve insanlara öğretin, çünkü ferâiz ilmin yarısıdır.” (İbn Mâce, Ferâiz, 1)

Ferâiz (Uygulamalı Miras Hukuku)

26,00  15,00 
Resûlüllâh Efendimiz (sallallâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “Ferâizi öğrenin ve insanlara öğretin, çünkü ferâiz ilmin yarısıdır.” (İbn Mâce, Ferâiz, 1)

el-Fıkhu’l-Ekber Şerhi Ebu’l-Müntehâ Tercümesi (Kırık Manalı – İzahlı)

26,00  15,00 
Kuşkusuz ki en önde gelen vâcip; kişinin leh ve aleyhine olanları bilmesi, Allah Teâlâ’yı isimleri ve yüce sıfatlarıyla bilmesi, zâtı

Halebî Sağîr (Kelime Manalı)

140,00  75,00 
     HALEBÎ SAĞÎR – حلبي صغير      Osmanlı fukahâsından İbrahim el-Halebî’nin (rahimehullâh), Gunyetü’l-Mütemellî isimli kitabının muhtasarı mahiyetinde olan eser, İsmailağa Fıkıh

Tahâviyye Şerhi Bâbertî Tercümesi (Kırık Manalı – İzahlı)

26,00  15,00 
İlimlerin en üstünü; her bilginin aslı, her saadetin kaynağı olan ma‘rifetullahtan bahseden akâid ilmidir. Zira Allah Teâlâ’nın şu âyet-i kerîmesinin

et-Tibyân fî Ulûmi’l Kur’ân (Yeni Baskı)

45,00  25,00 
Kur’an ilimleriyle, şanlı ve ebedî olan bu kitapla alakalı konular kasdedilmektedir. Şöyle ki: inmesinden, toplanmasından, tertibin­den, yazılmasından, inmesinin sebeplerinin bilinmesinden,

Mu‘ribü’l-Kâfiye (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

65,00  35,00 
MURİBÜ’L-KÂFİYE       الفوائد الشافية على إعراب الكافية (معرب الكافية) Mu‘rib edebiyatının en önemli isimlerinden Zeynîzâde Hüseyin Efendi’nin (rahimehullâh), İbnü’l-Hâcib’in

Şerhu’l-Emâlî (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

36,00  20,00 
Şerhu’l-Emâlî Molla Ali el-Kârî’nin (rahimehullâh), kadim akide manzumelerinden “Bed’ü’l-Emâlî” üzerine yazdığı “Dav’u’l-Me‘âlî” ismindeki meşhur şerh, üç yazma nüshaya mukabele edilerek

Mânihu’l-Ğanâ Şerhu’l-Binâ (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

40,00  22,00 
Sarf ilminin yapı taşlarından kabul edilen ve Arapça bablar hakkında kaleme alınmış olan kadîm “Binâ” metninin en eski şerhlerindendir. İki

Sarf Kitabı (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

34,00  20,00 
SARF KİTABI – مجموعة الصرف Osmanlı medreselerinin ve klasik müfredatın  vazgeçilmez eserlerinden Emsile, Bina, Maksud ve İzzî kitaplarını cem eden kadîm

Telhîsu’l Miftâh (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

45,00  25,00 
Hatîb Kazvînî tarafından kaleme alınan ve Miftâhu’l-Ulûm’un belağata dair yazılmış üçüncü kısmının ihtisarı mahiyetinde olan “Telhîs” kitabı, asıl nüshadaki haşiyeleriyle

Avâmil Şeması

1,50 
Avâmil Şeması İmâm Birgivî’nin (rahimehullâh) “Avâmil” isimli kadim eseri icmâlî ve tafsîlî olmak üzere, iki ayrı şematik tasarımla yayımlanarak talebelerin

Emsile ve Binâ Şeması

1,50 
Emsile ve Binâ Şeması Osmanlı medreselerinin, çekim kılavuzu mahiyetindeki vazgeçilmez eseri Emsile kitabı ile Arapça’da bulunan otuz beş bab hakkında

Mührü Şerif

20,00 
Resûlullâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)in Peygamberlik Mührü   Mühr-ü Şerîf, Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)in sırtında, iki kürek kemiği

Mu’ribü’l-İzhâr (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

45,00  25,00 
Muribü’l-İzhâr – (حل أسرار الأخيار على إعراب إظهار الأسرار (معرب الإظهار Mu‘rib edebiyatının en önemli isimlerinden Zeynîzâde Hüseyin Efendi’nin (rahimehullâh),

Kur’ân-ı Mecîd Tefsirli Meâl-i Âlîsi Rahle Boy

130,00  70,00 
Özellikler: Sayfa Sayısı: 750. Ebat: 27,5 x 19,5 cm. Cilt Tipi: Deri, Yaldız Baskı. Kağıt Tipi: Şamua 70 gr. Hicrî

Şerhu Şerhi Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

36,00  20,00 
Şerhu Şerhi Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara – شرح شرح آداب البحث والمناظرة Hicri 11. Asrın sonları, 12. Asrın başlarında yaşamış olan büyük